Bipolargruppens logo Yin Yang Pond CC-BY-SA Fritz Ahlefeldt

Bipolargruppen

Lokale selvhjælpsgrupper for mennesker med Bipolar Affektiv Sindslidelse, under DepressionsForeningen

Bipolargruppens aktiviteter

 • Møde  i København mandage kl. 19-21 i lige uger. BEMÆRK: Vi holder sommerferie 8. august 2024
 • Møde i Hillerød onsdage kl. 19-21 i ulige uger.
 • Online møder mandage kl. 19-21 i ulige uger. BEMÆRK: Vi holder sommerferie 1. august 2024
Gruppemøde

Om møderne

Du er meget velkommen i vores gruppe, som er en selvhjælpsgruppe med fokus på bipolar lidelse, under DepressionsForeningen.

Hent vores folder (PDF), der fortæller mere om gruppen og møderne, eller læs videre nedenfor.

 

Bipolargruppen


Har du lyst til at dele erfaringer, glæder og sorger med andre med bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom), så er du meget velkommen til BAL-møde (BAL er forkortelse af Bipolar Affektiv Lidelse). Vi støtter, hjælper og inspirerer hinanden gennem at fortælle vores egen historie og hvad vi har gjort for at få det bedre (recovery). Bipolargruppen er en selvhjælpsgruppe – det er ikke terapi og der er ikke knyttet en sundhedsprofessionel behandler i gruppen.

 

Gruppen bestemmer selv hvilke aktiviteter den vil lave udover møderne. Der er også mulighed for at søge penge til forskellige aktiviteter gennem DepressionsForeningen, som til fx udflugter - hvis nogen/nogle har lyst til det. Vores sekretariat vil gerne hjælpe med dette.

BAL-møde

Depressionsforeningens retningslinier: Bipolargruppen er tilknyttet DepressionsForeningen og skal derfor følge DepressionsForeningens retninglinjer for lokalgrupper, som bl.a. betyder:

 • At der er tavshedspligt
 • At der hver gang til møderne skal være en kontaktperson eller anden ansvarlig til stede, en tovholder, så ingen skal komme forgæves
 • Gruppemedlemmernes primære opgave er at ”lytte”. Det er meget vigtigt at de andre i gruppen ikke afbryder, ikke kommenterer, ikke kommer med gode råd og kun giver råd og feedback hvis det er ønsket.
 • Det er heller ikke tilladt at blande sig i en persons behandling.

 

Mødernes indhold:

 • Mødet starter med information om relevante arrangementer fx foredrag.
 • Gennemgår rammerne for møderne
 • Derefter finder vi en mødeleder som sørger for talerækkefølge, overholdelse af tid og holder styr på emnerne som bliver aftalt til mødet.
 • Vi har to runder, først hvor hver især får 3-4 min. Har man ikke lyst til at sige noget, er det helt i orden. Her fortæller man hvad man er optaget af og om der er et særligt emne man gerne vil drøfte i anden runde. Dette foregår uden afbrydelser elle kommentarer fra gruppen.


Hvem kan deltage i gruppen

Det kan medlemmer af Depressionsforeningen med bipolar lidelse samt efter aftale pårørende hertil. Du må gerne være med til et par møder inden du melder dig ind i foreningen. Du behøver ikke at have en diagnose.

 

Netværk

Som medlem i bipolargruppen får du et netværk, der selv kender til at have bipolar lidelse og gruppemedlemmerne har mulighed for at kontakte hinanden.

 

Bipolargruppen på facebook

Vi har et lukket forum på facebook – hvor vi kan snakke sammen, støtte og dele med hinanden. Du kommer med i denne gruppe ved at tale med en af kontaktpersonerne. 


Opdateret  september 2023

Mødesteder og mødetider:

København:

SR Bistand, Tagensvej 70, 2200 København N - mandage i lige uger kl. 19.00 -21.00 du må gerne drysse ind fra kl. 18.45


Hillerød:

Frivilligcenter, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød – onsdage lige uger kl. 19.00-21.00
Tilmelding  til Allan Sørensen - 2679 0264 eller Allan3630@gmail.com

- Det er kræver mindst 3 tilmeldinger for afholdelse for møde i Hillerød


Online møder:

Hveranden mandag i ulige uger kl. 19-21. Kontakt os via mail,  info@bipolargruppen.dk så får du vejledning til dette.


Kontakt inden første møde

København og online

Kim Bach - 22 25 69 51 - info@bipolargruppen.dk

 

Hillerød

Allan Sørensen - 2679 0264; Allan3630@gmail.com


DepressionsForeningen

Telefon 3312 4727 – åbent hverdage kl. 13-16

sekretariat@depressionsforeningen.dk