Bipolarbog

Bipolarbog

I 2019 afholdt vi en række samskabelses-workshops, med det formål at udvikle en recovery-orienteret introduktionsbog til bipolare.

Vores workshops var åbne for alle, dvs. pårørende, patienter og sundhedsprofessionelle

Liste over afholdte samskabelses-workshops

Workshop IV - På vej videre

Onsdag den 20. november 2019 afholdt Bipolargruppen i København, i samarbejde med Depressionsforeningen, et arrangement i forbindelse med Bipolardagen (World Bipolar Day).

Vi havde følgende spændende oplægsholdere:

  • Chastine Luther, tidligere frivillig i bipolargruppen
  • Lis Jensen, IPS-konsulent fra Frederiksberg Kommune

De talte om: Hvordan man kommer videre

Formatet er at afholde en samskabelses-workshop, med det formål at kunne udvikle og derefter skrive en håndbog/begynderbog til bipolare.

Workshop III - Behandling og medicin

Onsdag den 11. september 2019 afholdt Bipolargruppen i København, i samarbejde med Depressionsforeningen, et arrangement i forbindelse med Bipolardagen (World Bipolar Day).

Vi havde følgende spændende oplægsholdere:

  • Mynte Arnardottir, Kontaktperson i Bipolargruppen og underviser på Skolen for Recovery
  • Maj Vinberg, Overlæge ved kompetencecenter for affektive lidelser

De talte om: Behandling og medicin

Formatet er at afholde en samskabelses-workshop, med det formål at kunne udvikle og derefter skrive en håndbog/begynderbog til bipolare.

Workshop II - Relationer

Torsdag den 18. juni 2019 afholdt Bipolargruppen i København, i samarbejde med Depressionsforeningen, en samskabelses-workshop i forbindelse med Bipolardagen (World Bipolar Day).

Vi havde følgende spændende oplægsholdere:

  • Eva Zeuthen, Recoverykonsulent hos Gladsaxe Kommune
  • Parret Stine og Sune Hellerup Brøndum, der begge arbejder som peers inden for sundhedsområdet

De talte om: Relationer

Workshop I - Diagnosen og kan jeg blive rask?

Torsdag den 11. april 2019 afholdt Bipolargruppen i København, i samarbejde med Depressionsforeningen, et arrangement i forbindelse med Bipolardagen (World Bipolar Day).

Vi havde følgende spændende oplægsholdere:

  • Tenja Poulsen der har egne erfaringer
  • Maj Vinberg overlæge, Kompetencecenter for affektive lidelser

De talte om: Hvordan kan jeg være sikker på, jeg har diagnosen?

  • Merete Benedikte Johansen, daglig leder hos PeerNetværket
  • Eva Zeuthen, Recoverykonsulent hos Gladsaxe Kommune

De talte om: Kan jeg blive rask?